Missie en visie

Wij bieden hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. Wij werken met deskundige hulpverleners die zich dagelijks inzetten.Hierbij betrekken zij zoveel als mogelijk het sociale netwerk en werken ze samen met andere betrokken partijen.

naar beneden scrollen to main content

Ons doel

 te voorkomen dat jongeren vroegtijdig schoolverlaten, te lage opleiding volgen, geen baan vinden of misschien wel in de criminaliteit belanden. Onze begeleiding kan heel veel leed voorkomen.

Onze missie

Een perspectief op een beter leven voor mensen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en gezin, of bij wie problemen dreigen te ontstaan. Dat is onze doel. Wij bieden cliënten en hun naasten oplossingen die echt werken en hen sterker maken.

Steeds vaker hoor en lees je over jongeren en jeugd met gedragsproblemen. Zij gedragen zich agressief, spijbelen, pesten, blowen, stelen enzovoort. Of: trekken zich juist terug. Mijden sociale contacten. Zijn angstig en/of kampen met een depressie. Wordt er niet ingegrepen? De kans bestaat dan dat jongeren zich minderwaardig gaan voelen en zelfs ontsporen. Als jongerencoach kun je daar een belangrijke rol in spelen.Door probleemjongeren te helpen, steunen en te stimuleren naar een positieve toekomst.